Copyright 2018 - Nederland Handelsforum Luxembourg asbl

Beste leden,

Op 12 februari 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Handelsforum plaats. Het bestuur nodigt u met plezier uit om daar bij te zijn. Niet alleen om naar ‘ons’ te luisteren, maar ook om deel te nemen aan de gesprekken en discussies. Om zo mee vorm te geven aan de toekomst van NHF.

Deze avond wordt traditiegetrouw het nieuwe bestuur gekozen en we stellen het bijzonder op prijs als nieuwe kandidaten zich zouden willen aanmelden. Onze verenging groeit gestadig en we nodigen de (nieuwe) leden uit om ook op bestuursniveau mee te doen.

Een berichtje aan het secretariaat van het NHF, eventueel vergezeld van een kleine motivatie is voldoende.

Datum:            12 februari 2015
Aanvang:         18:30
Plaats:             Salon ‘Namur’ te Hamm  , 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Entree:            Gratis

Gaarne uw deelname aan deze bijeenkomst uiterlijk vóór maandag 9 februari te bevestigen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na afloop van de vergadering is iedereen traditiegetrouw van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Het NHF bestuur Agenda:

1.       Opening en goedkeuring van de Agenda.
2.       Ingekomen stukken
3.       Jaarverslag van de secretaris.
4.       Financiële rekening en verantwoording.
-          Verslag van de penningmeester, Verslag van de kascommissie, Kwijting
5.       Mededelingen van de voorzitter
6.       Decharge bestuur
7.       Benoeming Kascommissie
8.       Benoeming bestuur Het bestuur stelt de volgende bestuurssamenstelling voor:

Olger Draijer                               Voorzitter
Berto Reijnders                           Vice voorzitter
Hanneke Gruijs                           Secretariaat
Coco Frambach                          Penningmeester
Margot Pels                               Website / Secretariaat
Eddy Termaten                           Website / Secretariaat
Bineta Oosterhaven-Ndoye           Ledenboek
Arno Tijink                                 Event manager

Aftredend en niet herkiesbaar: Bart van Wagenberg, Peter Frambach, Arnold Sprui

9.       Mededelingen van de voorzitter: ‘Projectgroep ledenboek’ en activiteitenkalender
10.   Rondvraag
11.   Sluiting

0
0
0
s2smodern

Bank gegevens:

IBAN LU47 0023 1107 2850 0000  
BIC code: BILLLUL 
tnv Het Nederlands Handelsforum asbl